Giới Thiệu

Giới thiệu chung về công ty chúng tôi

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hoa Nam ra đời nhằm mục đích cung cấp vật tư phụ kiện trong ngành nước và phòng cháy. Với phương châm “mang an toàn đến cho mọi nhà” chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình cho sự an toàn của  xã hội.

Xem thêm